Theo quyết định do Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký ban hành, các cơ quan, tổ chức làm việc vào sáng thứ 7 hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết toàn bộ thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết.
Các cơ quan đó bao gồm sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và Môi trường; Lao động, Thương binh và Xã hội; Xây dựng; Tư pháp; Giao thông Vận tải; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Quy hoạch – Kiến trúc; Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất; UBND các quận, huyện, thị xã; UBND các phường, thị trấn.

co quan nha nuoc

Trước đó, tại phiên họp tập thể UBND TP Hà Nội tháng 2/2017, các thành viên UBND TP. Hà Nội cũng đã thảo luận, cho ý kiến xung quanh dự thảo Quyết định về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ 7 hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Theo phiên họp thì sẽ có thêm nhiều cơ quan nhà nước sẽ làm cả sáng thứ 7 với các mục như sau:
Cán bộ, công chức làm thứ 7 sẽ được nghỉ bù, trường hợp cơ quan không bố trí nghỉ bù đủ số thời gian thì phải trả lương làm thêm giờ.
Với chính quyền cấp xã, các tổ chức hành chính trực thuộc Sở, cơ quan ngang Sở (các Chi cục và tổ chức tương đương)… căn cứ nhu cầu thực tế, để quyết định làm việc sáng thứ 7.
Đối với các cơ quan của Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại thành phố cũng sẽ tổ chức làm việc vào thứ 7 hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của cơ quan ngành dọc cấp trên.